Wat is er nodig?

GESPREKKEN MET DE STAD

De instroom van asielzoekers in Nederland blijft hoog en de behoefte aan asielopvangplekken wordt groter. Gemeente Hilversum verwacht hier ook een bijdrage aan te moeten leveren. Ze bereidt zich hier met de stad goed op voor. Samen met Hilversummers.nl is ze met inwoners in gesprek gegaan om te horen wat er nodig is om asielopvang in Hilversum goed te regelen. Lees hier welk proces we met de stad hebben doorlopen.

Lees hier welk proces we met de stad hebben doorlopen.

 

VERKENNENDE GESPREKKEN

In juli voerden we verkennende gesprekken met inwoners over asielopvang. Dat deden we in kleine groepen op locaties in alle wijken en online, waarbij er ruimte was voor elke mening. We hoorden wat inwoners denken en voelen over asielopvang, hun ideeën, maar ook hun zorgen. Er zijn veel ideeën om asielzoekers mee te laten doen in de samenleving en zelf ook een bijdrage te leveren aan de stad. Maar er zijn ook zorgen; over onveiligheid, inwoners die verder van elkaar af komen te staan door bijvoorbeeld verschillende inzichten. Maar ook over een nog grotere druk op de woningmarkt, zorg en onderwijs.

VERDIEPENDE GESPREKKEN

De resultaten van alle gesprekken in juli hebben we naast elkaar gelegd en samengevat tot een aantal thema’s. In twee grotere bijeenkomsten gingen we dieper in op: Hilversumse asielopvang: wat zit daarin en omheen? Wat als er asielopvang bij jou in de buurt komt? Wanneer hebben we als Hilversum het goedgedaan als we over 10 jaar terug kijken? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die dat wil betrokken is en juist geïnformeerd? Per thema deelden experts hun kennis en ervaringen. Zoals buurtbewoners van Gooiland Hotel, een ex-asielzoeker en een vrijwilliger van voormalig AZC Crailo, een locatiemanager van het COA, een Adviseur Crisisbeheersing, de voorzitter van de Raad van Kerken en een vertegenwoordiger van Plan Einstein in Utrecht. En kwam er een korte terugkoppeling over wat Hilversummers in de gesprekken in juli over dit thema hebben gezegd. Daarna deelden we in kleinere groepen onze gedachten, ideeën en zorgen over een thema en gaven er een praktische invulling aan voor Hilversum.

VRAGENLIJST INWONERSPANEL

We hebben ook het inwonerspanel gevraagd om mee te praten. Zij konden hun mening geven over asielopvang door een online vragenlijst in te vullen. Ook andere inwoners van de stad konden dit doen via een open link, die onder andere stond op watisernodig.nl

 

RESULTATEN SAMENGEVAT IN BOEKJE

In totaal hebben ruim 2.000 inwoners via de fysieke of online bijeenkomsten of de online vragenlijst een bijdrage geleverd aan het gesprek. Daar is de gemeente heel dankbaar voor. De resultaten hiervan hebben we samengevat in het online boekje ‘Resultaat van het gesprek van de stad over asielopvang in Hilversum’‘Resultaat van het gesprek van de stad over asielopvang in Hilversum ’.

CONCEPT AFWEGINGSKADER AANGEPAST

Door met inwoners te praten hebben gemeente Hilversum en Hilversummers.nl een goed beeld gekregen van hoe asielopvang in Hilversum volgens inwoners goed geregeld kan worden. Op basis van deze gesprekken heeft het college het beleid voor asielopvang aangepast en verder ingevuld. Met deze inbreng is een lokaal beleid voor asielopvang opgesteld, de beleidsagenda asielaanpak.

HOE NU VERDER?

Het gesprek met de stad is in samenwerking tussen gemeente Hilversum en Hilversummers.nl georganiseerd. Nu het resultaat er is, gaan beide partijen een eigen proces in. Het beleid dat het college heeft gemaakt wordt in december met de gemeenteraad besproken. Nadat de gemeenteraad de beleidsagenda en het afwegingskader heeft vastgesteld, kan het college locatiekeuzes maken voor asielopvang in Hilversum waar goed over is nagedacht, op basis van de verwachte landelijke taakstelling. Dankzij de beleidsagenda ligt er nu een leidraad om de geschiktheid van mogelijke locaties af te wegen.

Hilversummers.nl gaat verder in gesprek met partners in de stad. De gesprekken laten zien dat asielopvang meer is dan een gebouw. Het gaat ook over hoe we met elkaar samenleven. Iedereen kan bijdragen om dit goed te laten verlopen; bijvoorbeeld door blijvend mee te denken of vrijwilligerswerk te doen. Hilversummers.nl gaat samen met de stad de volgende stap te zetten: Hoe kunnen we aansluiten op de bestaande sociale basis, wat is daarbij de rol van vrijwilligers en hoe kunnen we de verschillende culturen met elkaar verbinden. Bekijk hier de eerste ontmoeting op 27 november aanstaande.

DANK VOOR HET MEEPRATEN!

Wat vinden Hilversummers belangrijk?

Lees het boekje ‘Resultaat van het gesprek met de stad over asielopvang’. Hierin zijn de resultaten van de gesprekken en de inwonersvragenlijst samengevat.

Download

LAAT VAN JE HOREN!

In het nieuws

Watisernodig.nl in het nieuws

IK HEB EEN VRAAG

Veelgestelde vragen worden hier beantwoord, en je kan natuurlijk ook contact met ons leggen!

IK WIL MEER INFORMATIE

Wil je meer weten over de asielopvang in Hilversum en de rol van de gemeente? Bezoek dan hun speciale webpagina.

Contact

Via het contactformulier kan je contact opnemen met ons.

CONTACT

Contact

Dit traject is een co-creatie van:

Hilversum Media Stad Hilversummers.nl