Wat is er nodig?

Bart Heller

WAT IS ER NODIG?

Vorig jaar zomer voerde de gemeente Hilversum samen met Hilversummers.nl het ‘Gesprek met de stad’ over asielopvang in Hilversum. Om te horen wat er nodig is om asielopvang in Hilversum goed te regelen. Op deze manier bereidde Hilversum zich voor op de komst van de spreidingswet. Deze wet geldt vanaf 23 januari 2024.

Lees hier welk proces we vorig jaar met de stad hebben doorlopen.

 

VERKENNENDE GESPREKKEN

In juli voerden we verkennende gesprekken met inwoners over asielopvang. Dat deden we in kleine groepen op locaties in alle wijken en online, waarbij er ruimte was voor elke mening. We hoorden wat inwoners denken en voelen over asielopvang, hun ideeën, maar ook hun zorgen. Er zijn veel ideeën om asielzoekers mee te laten doen in de samenleving en zelf ook een bijdrage te leveren aan de stad. Maar er zijn ook zorgen; over onveiligheid, inwoners die verder van elkaar af komen te staan door bijvoorbeeld verschillende inzichten. Maar ook over een nog grotere druk op de woningmarkt, zorg en onderwijs.

VERDIEPENDE GESPREKKEN

De resultaten van alle gesprekken in juli hebben we naast elkaar gelegd en samengevat tot een aantal thema’s. In twee grotere bijeenkomsten gingen we dieper in op: Hilversumse asielopvang: wat zit daarin en omheen? Wat als er asielopvang bij jou in de buurt komt? Wanneer hebben we als Hilversum het goedgedaan als we over 10 jaar terug kijken? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die dat wil betrokken is en juist geïnformeerd? Per thema deelden experts hun kennis en ervaringen. Zoals buurtbewoners van Gooiland Hotel, een ex-asielzoeker en een vrijwilliger van voormalig AZC Crailo, een locatiemanager van het COA, een Adviseur Crisisbeheersing, de voorzitter van de Raad van Kerken en een vertegenwoordiger van Plan Einstein in Utrecht. En kwam er een korte terugkoppeling over wat Hilversummers in de gesprekken in juli over dit thema hebben gezegd. Daarna deelden we in kleinere groepen gedachten, ideeën en zorgen over een thema en gaven er een praktische invulling aan voor Hilversum.

VRAGENLIJST INWONERSPANEL

We hebben ook het inwonerspanel gevraagd om mee te praten. Zij konden hun mening geven over asielopvang door een online vragenlijst in te vullen. Ook andere inwoners van de stad konden dit doen via een open link, die onder andere stond op watisernodig.nl

 

RESULTATEN SAMENGEVAT IN BOEKJE

In totaal hebben ruim 2.000 inwoners via de fysieke of online bijeenkomsten of de online vragenlijst een bijdrage geleverd aan het gesprek. Daar is de gemeente heel dankbaar voor. De resultaten hiervan zijn samengevat in het online boekje ‘Resultaat van het gesprek van de stad over asielopvang in Hilversum’‘Resultaat van het gesprek van de stad over asielopvang in Hilversum ’.

CONCEPT AFWEGINGSKADER AANGEPAST

Door met inwoners te praten hebben gemeente Hilversum en Hilversummers.nl een goed beeld gekregen van hoe asielopvang in Hilversum volgens inwoners goed geregeld kan worden. Op basis van deze gesprekken heeft het college het beleid voor asielopvang verder ingevuld. Met deze inbreng is een lokaal beleid voor asielopvang opgesteld, de beleidsagenda asielaanpak.

HOE NU VERDER?

Het beleid dat het college heeft gemaakt is in december 2023 met de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Daarnaast is de spreidingswet op 23 januari 2024 ingegaan. Hilversum heeft vanuit de spreidingswet een taakstelling gekregen voor 536 opvangplekken. Er wordt nu gezocht naar geschikte locaties. Door de schaarste aan panden is het dat niet eenvoudig. Daarnaast moeten deze ook voldoen aan onze uitgangspunten: 4 kleine locaties in plaats van één grote locatie, verspreid over de stad, met naast voorzieningen voor asielzoekers ook functies voor de buurt, asielzoekers doen mee vanaf dag één.

Hilversummers.nl voert nu gesprekken met maatschappelijk partners. Zo kunnen ook zij meedenken hoe we asielopvang zo goed mogelijk in de buurt kunnen regelen en welke rol zij daarbij kunnen spelen. De gemeente gaat met ondernemers in gesprek om te horen welke kansen zij zien.

WAT ALS ER EEN GESCHIKTE LOCATIE IS GEVONDEN?

Vinden we een geschikte locatie, dan kunnen de ontwikkelingen ineens snel gaan. En daar nemen we de buurt waar de locatie komt in mee. Hilversummers blijven belangrijk in dit hele proces. Het uitgangspunt is dat we het samen met onze inwoners doen. Vinden we een geschikte locatie, dan horen de omwonenden dat meteen. Zij krijgen ook een uitnodiging om het gesprek aan te gaan: ‘Wat is er nodig om asielopvang in de buurt goed te regelen?’ Deze gesprekken worden weer samen door de gemeente en Hilversummers.nl georganiseerd. Bij dit gesprek staat de locatie niet ter discussie, maar is er verder alle ruimte om mee te denken over het "hoe". Zo zorgen we er samen voor dat de opvanglocatie voor iedereen een zo goed mogelijke plek krijgt in de buurt.

Vragen of meer informatie?

Vragen over asielopvang? Stuur een e-mail naar asielopvang@hilversum.nl.

BEKIJK ONZE MEEST GESTELDE VRAGEN

WE GAAN ASIELZOEKERS OPVANGEN

Wat vinden Hilversummers belangrijk?

Lees het boekje ‘Resultaat van het gesprek met de stad over asielopvang’. Hierin zijn de resultaten van de gesprekken en de inwonersvragenlijst samengevat.

Download

CONTACT

Contact

Dit traject is een co-creatie van:

Hilversum Media Stad Hilversummers.nl