Zijn er al locaties bekend?


Er zijn nog geen locaties bekend. Het valt niet mee om locaties te vinden, omdat er een schaarste is aan panden. Daarnaast moet de locatie voldoen aan onze uitgangspunten: 4 kleine locaties in plaats van één grote locatie, verspreid over de stad, met naast voorzieningen voor asielzoekers ook functies voor de buurt, asielzoekers doen mee vanaf dag één.

Is jouw vraag niet beantwoord? Stel hier je vraag!

Contact

Dit traject is een co-creatie van:

Hilversum Media Stad Hilversummers.nl