Wie worden er nog meer bij dit traject betrokken?


In dit traject werken gemeente Hilversum en Hilversummers.nl samen. Naast buurtbewoners worden ook maatschappelijke partners betrokken om te kijken welke rol zij hierin kunnen spelen. En we praten met ondernemers om te horen welke kansen zij zien. Daarnaast hebben we contact met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), die voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland zorgt tijdens hun asielprocedure.

Is jouw vraag niet beantwoord? Stel hier je vraag!

Contact

Dit traject is een co-creatie van:

Hilversum Media Stad Hilversummers.nl