Gesprek in NoordWest #2

We gaan op verschillende manieren met je in gesprek over wat er nodig is voor asielopvang. Bijvoorbeeld via stellingen, maar ook via een open gesprek kun je aangeven hoe je over zaken rondom asielopvang denkt of welke ideeën je daarvoor hebt. Aan het eind van het gesprek volgt een samenvatting van het verloop en de resultaten.  Een onafhankelijke gespreksleider leidt het gesprek.

AANMELDEN?



Sorry, er zijn geen plaatsen meer beschikbaar

Vul je gegevens hieronder in om toegevoegd te worden aan de wachtlijst of kijk of er een ander verkennend gesprek in jouw buurt nog wel plek heeft.