Wie gaat de opvanglocatie beheren?


In principe zorgt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland tijdens hun hele asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (azc) en op noodopvanglocaties verspreid over het hele land.

Is jouw vraag niet beantwoord? Stel hier je vraag!

Contact

Dit traject is een co-creatie van:

Hilversum Media Stad Hilversummers.nl