Waarom zorgt de gemeente alleen voor opvang van asielzoekers?


Hilversum kiest bewust voor structurele opvang en geen tijdelijke opvang van asielzoekers, omdat we hiermee duidelijkheid voor omwonenden creëren en we een structurele oplossing voor de asielcrisis leveren. Daarnaast kiezen we niet voor het verhogen van het aantal statushouders dat Hilversum opneemt. Dit vanwege de al grote druk op de woningmarkt. Voor statushouders hebben we al een aparte taakstelling vanuit het Rijk , daar houden we ons aan. In 2023 moeten we 252 statushouders opvangen.

Is jouw vraag niet beantwoord? Stel hier je vraag!

Contact

Dit traject is een co-creatie van:

Hilversum Media Stad Hilversummers.nl