Hoeveel asielzoekers verwacht Hilversum op te vangen?


Anders dan bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen is er nog geen taakstelling voor de opvang van asielzoekers. De instroom van asielzoekers neemt echter eerder toe dan af en het aantal opvangplekken is beperkt. Het Rijk is bezig met de voorbereiding van de spreidingswet, die uitgaat van een eerlijke verdeling van de opvang van asielzoekers over de 342 Nederlandse gemeenten.

Iedereen levert naar rato een bijdrage aan de opvang. Er zijn dus nog geen harde aantallen voor Hilversum, maar een verwachte verplichte taakstelling voor Hilversum onder de spreidingwet zou 360 asielplekken kunnen betekenen.

Is jouw vraag niet beantwoord? Stel hier je vraag!

Contact

Dit traject is een co-creatie van:

Hilversum Media Stad Hilversummers.nl