Hoe worden Hilversummers betrokken bij asielopvang?


Gemeente Hilversum en Hilversummers.nl gaan samen met inwoners verkennende en verdiepende gesprekken voeren over wat er nodig is om asielopvang goed te organiseren in Hilversum. De verkennende gesprekken worden gevoerd in alle wijken van de stad en vinden plaats in de eerste 3 weken van juli.

Is jouw vraag niet beantwoord? Stel hier je vraag!

Contact

Dit traject is een co-creatie van:

Hilversum Media Stad Hilversummers.nl