Hoe ziet de planning eruit?


Fase 1: Verkennende gesprekken                                        3 - 21 Juli

We horen graag wat er leeft in de stad aan meningen, zorgen en ideeën over asielopvang. In juli vinden er in elke wijk 2 verkennende gesprekken plaats met inwoners. En er zijn 2 digitale bijeenkomsten. Daarnaast houden we ook gesprekken op andere plekken, bijvoorbeeld op straat of bij (sport)clubs.

Fase 2: Verdiepende gesprekken                                         4 - 28 September

We gaan in september dieper in op de thema’s die in de verkennende gesprekken naar voren zijn gekomen en die binnen het onderwerp asielopvang kunnen worden opgepakt. We vragen ook aan experts en stadspartners om aan te sluiten bij deze gesprekken.

Fase 3: Resultaten van gesprekken met de stad                             Oktober

Een verslag waarin staat wat er tijdens de gesprekken is besproken. Inwoners die zich hebben aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief ‘Wat is er nodig?’ krijgen hier via de mail meer over te horen/lezen. 

Fase 4: Samenwerkingspartners aan het werk                                Oktober - december

In deze laatste fase bereidt het college van burgemeester en wethouders de besluitvorming voor asielopvang voor. Zij stelt de eisen vast voor beleid en regelgeving van asielopvang, het afwegingskader. Hierin worden de resultaten van de gesprekken van met de stad meegenomen. Het afwegingskader is belangrijk voor het bepalen van de opvanglocatie(s). Pas als dit afwegingskader door de gemeenteraad definitief is vastgesteld, kan het college een besluit nemen over één of meerdere opvanglocaties. In deze fase vraagt Hilversummers.nl de stad om samen vraagstukken over asielopvang op te pakken en in te vullen.

Is jouw vraag niet beantwoord? Stel hier je vraag!

Contact

Dit traject is een co-creatie van:

Hilversum Media Stad Hilversummers.nl