Hoe ziet de planning eruit?


Fase 1: Juli
Verkennende gesprekken Juli We horen graag wat er leeft in de stad aan meningen, zorgen en ideeën over asielopvang. In juli vinden er in elke wijk 2 gesprekken plaats met inwoners. En er zijn 2 digitale bijeenkomsten.

Fase 2: September - Oktober 
We gaan in september dieper in op de thema’s die in de verkennende gesprekken naar voren zijn gekomen en die binnen het onderwerp asielopvang kunnen worden opgepakt. We vragen ook aan experts en stadspartners om aan te sluiten bij deze gesprekken en hun kennis er ervaring te delen. 

Fase 3: Oktober
Resultaten van gesprekken met de stad Oktober Een verslag waarin staat wat er tijdens de gesprekken is besproken. Deelnemers die zich voor de digitale Nieuwsbrief Wat is er nodig? hebben aangemeld, krijgen hier via de mail meer over te horen. 

Fase 4: Oktober - December
Samenwerkingspartners aan het werk Oktober - december In deze laatste fase bereidt het college van burgemeester en wethouders de besluitvorming voor asielopvang voor. Zij stelt de eisen vast voor beleid en regelgeving van asielopvang, het afwegingskader. Hierin worden de resultaten van de gesprekken van de stad meegenomen. Het afwegingskader zijn de eisen voor beleid en regelgeving voor asielopvang. Zij vormen de toetsstenen die belangrijk zijn bij het bepalen van de opvanglocatie(s). Pas als dit afwegingskader door de gemeenteraad definitief is vastgesteld, kan het college een besluit nemen over één of meerdere opvanglocaties. In deze fase vraagt Hilversummers.nl de stad om samen vraagstukken over asielopvang op te pakken en in te vullen.

Is jouw vraag niet beantwoord? Stel hier je vraag!

Contact

Dit traject is een co-creatie van:

Hilversum Media Stad Hilversummers.nl