Wordt er samengewerkt met andere organisaties, zowel lokaal als nationaal om de uitdagingen van de opvang van asielzoekers aan te pakken?


In dit traject werken we samen met Hilversummers.nl. Deze organisatie staat dicht bij de inwoners, onderhoudt de contacten met vrijwilligers en heeft een groot netwerk. Zoals met de maatschappelijke partners in Hilversum, waardoor niet alleen inwoners bij dit traject betrokken worden, maar ook onze maatschappelijke partners en organisaties in Hilversum. Daarnaast hebben we contacten met Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), die voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederlanders zorgt tijdens hun asielprocedure.

Is jouw vraag niet beantwoord? Stel hier je vraag!

Contact

Dit traject is een co-creatie van:

Hilversum Media Stad Hilversummers.nl