Wie betaalt de opvang van asielzoekers?


Uitgangspunt is dat alle kosten die komen kijken bij een structurele opvanglocatie worden betaald door het Rijk en niet door de gemeente.

Het budget voor de opvang van asielzoekers staat in de Rijksbegroting 2023 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat om opvang bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en bij de stichting Nidos. Het ministerie van BZ betaalt een deel van de opvang uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Is jouw vraag niet beantwoord? Stel hier je vraag!

Contact

Dit traject is een co-creatie van:

Hilversum Media Stad Hilversummers.nl