Wat gebeurt er met mijn inbreng?


De inbreng van alle gesprekken gebruiken we om na de zomer (september) verder in gesprek te gaan over de thema’s die in de gesprekken naar voren zijn gekomen; de verdiepende gesprekken. De resultaten van alle gesprekken en alle andere inbreng van inwoners verwerken we in een afwegingskader, de eisen voor beleid en regelgeving voor asielopvang. Nadat het afwegingskader door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt dit gebruikt bij het bepalen van de locatie(s). 

Is jouw vraag niet beantwoord? Stel hier je vraag!

Contact

Dit traject is een co-creatie van:

Hilversum Media Stad Hilversummers.nl