Gaan de gesprekken door, nu het kabinet is gevallen en het doorgaan van de Spreidingswet onzeker is?


Ook al is het kabinet gevallen, er is nog steeds een grote vraag naar opvangplekken en de roep om een eerlijke verdeling over Nederland. Die opgave verdwijnt niet door de val van het kabinet. Naar verwachting zal Hilversum aan deze opgave een bijdrage moeten leveren. Om ons goed voor te bereiden op verdere beleidsvorming en eventuele latere besluiten over locaties, gaan wij door met de gesprekken met inwoners. Deze gesprekken hebben als doel op te halen wat er leeft, welke aandachtspunten er zijn, maar ook welke kansen worden gezien, welke zorgen er zijn en welke ideeën er leven. Dit gaat ons helpen in verdere besluitvorming, waarbij we er bewust voor gekozen hebben die gesprekken nu te voeren vóórdat er een definitieve opgave ligt. 

Is jouw vraag niet beantwoord? Stel hier je vraag!

Contact

Dit traject is een co-creatie van:

Hilversum Media Stad Hilversummers.nl